Tula sa moral na kilos

Isa siya sa mga hurado at ako naman, pinakiusapan ng isang kaibigang mandudula na samahan siya sa pagtanggap ng gantimpala. Nang lumingon sa akin ang guro ganoon pa rin siya sa tuwing sasalubong sa mga dating mag-aaral na manunulat ng Santo Tomas na dumadalaw sa kanya makalipas ang maraming taon mula nang lisanin ang Unibersidad. Kung hindi niya suot ang Chanel niyang salamin mababasa mo palagi sa kanyang mga mata ang lugod na muli ka niyang nakita.

Tula sa moral na kilos

The society of respected film critics that hands out the annual Gawad Urian in cinematic excellence The Natural Phenomenon of Madness: Reviews Ni Bienvenido Lumbera The Natural Phenomenon of Madness ang kakatwang pamagat ng pelikulang nakasentro sa naganap sa pagkatao ng isang babae at ng lalaking sangkot sa kaso ng panggagahasa.

Ito ba ay ulat tungkol sa nabanggit na kaso? Para kasing medical report. Baka naman pagpapaliwanag ng isang psychiatrist batay sa kanyang naobserbahan sa kilos at pagsasalaysay ng babaeng biktima. O kaya ay ulat ng isang sosyolojis na naging kapalagayang-loob ng rapist. Pero ang pamagat ay pamagat ng isang sine.

Pelikulang indie ang The Natural Phenomenon of Madness. Wala ring gaanong pakialam ang direktor sa inaasahan ng mga manonood na sinasabi ng kuwentong isinasalaysay nito.

Wala ring ginawang pagpapabongga sa mga tagpo at tanawing ipinamalas sa screen. Black and white ang sinematograpiya at ang mga aktor ay walang make-up at ang kanilang dialogo ay payak at pabalbal.

Binuksan ng mga indie filmmaker ang Filipinas sa labas ng Luzon, at itinanghal sa mga manonood ang iba-ibang kultura at tao sa mga rehiyon, na dati Tula sa moral na kilos sa mga libro at telebisyon lamang nababalitaan. At sa mga pelikulang indie, naisalaysay ang mga problema at pangyayari na iniwasan paksain ng mga pelikulang mainstream.

At naipadanas ng mga bagong pelikula ang lalim at salimuot ng pamumuhay sa ating bayan, na saksi sa paghuhugpong ng isang bayang nakatuntong pa sa lumang piyudal na lipunan at ng sambayanang bahagya pa lamang nakatapak sa umuunlad na modernong industriyalistang bansa.

Hindi na bago ang paksaing rape sa ating mga pelikula. Hindi na mabilang ang mga babaeng dumanas ng panghahalay sa naunang mga pelikula.

Ang ikiinaiba ng pelikula ni Charliebebs Gohetia ay ang matamang pagsaliksik nito sa epekto nito sa kalooban ng biktima at sa kalooban na rin ng rapist.

Nagbubukas ang pelikula sa isang tagpong nagtatanghal ng marahas na pagbaba ng isang binata Jess Mendoza sa isang dalaga Opaline Santos. Pagkaumaga nagmamadaling nagbihis ang lalaki at iniwan ang babaeng nakatalungko sa tabi ng kama.

Sa pagtakbo ng naratibo. Sa kanyang pagsasalaysay, mauunawaan natin na siya at ang binata ay magkababata at magkabarkada sa high school. Nang gabi ng rape, lasing na lasing na dumating ang binata.

Nagkahiwalay ang binata at ang kanyang girl friend, at ang pagkapoot niya sa nangyari ay nauwi pag-rape sa kababata at kaibigan. Mauunawaan natin na mahal ng biktima ang binata subalit hindi niya mapatawad ang ginawa nitong panggagahasa na bunsod ng galit sa ibang babae. Matagal niyang kinimkim ang kanyang galit.

Tula sa moral na kilos

May ikalawang bahagi ang pelikula, at ito ay nakapokus sa binata. Mapag-aalaman natin na ang lalaki ay ginigiyagis ng pagsisisi sa kanyang kasalanan sa kaibigan. Madalas pa ring magtagpo ang magkaibigan pero ang patawad na hinihintay ng may kasalanan ay hindi binibigkas ng biktima.

Tulad ng biktima, palaboy-laboy din ang binata at ang kanyang kasalanan ay nagiging dahilan ng paglalasing at sagwil sa kanyang relasyon sa kanyang girl friend na balak niyang pakasalan.

Minsan sa pasilyo ng isang ospital, narinig niya ang tinig ng isang naghihingalo at naluha siya sa pagkaalaala na siya mismo ay nasa bingit ng kamatayan. Sinubukan niyang ikumpisal ang kanyang kasalanang rape, subalit hindi pa rin matahimik.

Tula sa moral na kilos

Tatlong beses niyang ikinumpisal ang kanyang kasalanan sa eksenang tila siya ay nakapiit sa bilangguan. Tinangka niyang magpakamatay sa pamamagitan ng plastic wrap na ibinalot niya sa kanyang ulo, subalit sa huling sandali ay binaklas niya ang pupugto sa kanyang hininga.

Kakaiba ang lapit ng iskrip ni Gohetia sa paksaing rape. Wala ritong iyakan, pagtataas ng boses ng biktima, o emosyonal na komprontasyon. Ang narito lamang ay ang mahaba at tahimik na pagtikis ng babae sa lalaking humalay sa kanya, at ang tahimik na pagtitiis ng rapist na malalim ang pagsisising dinaranas.

Sa ganitong paraan siniyasat at pinalalim ng iskrip ang mga isyung moral at sikolohikal na ibinunga ng panghahalay. Ang sinematorgrapiyang black and white ay lubhang epektibo sa pagpapahiwatig ng kahungkagan ng buhay ng biktima at ng kanyang rapist bunga ng nangyaring panggagahasa.

Madalas, ipinapakita ng long shot ang dalawang tauhan na naglalakad sa mga mahahabang pasilyo at kalye na papalapit sa kamera mula sa kalayuan, o papalayo hanggang mawala sa dulo ng daan o pasilyo. Habang nagsasalaysay sa psychiatrist ang babae, ang alanganing anggulo ng kamera sa mukha ng biktima ay pahiwatig ng dementia ng biktima.

Ang mga tunog ng trapik sa kalye, garalgal ng eroplanong nagdaraan sa itaas, ang boses ng paring nagsesermon na abot hanggang labas ng simbahan, ang nagsasayang tinig ng mga bata sa parke—ang mga ito ay nagpapatingkad sa tahimik na pagdurusa ng dalawang prinsipal na tauhan.

Isang birtud ito ng pelikulang indie na nakapaghatid sa ating puting tabing ng kagilagilalas na mga tagpo at sitwasyong naglilimbag sa alaala ng mga kabatirang nagpapayaman sa ating karanasan sa panonood ng sine.

Subalit kailangan pang tuklasin ng mga bagong filmmaker ang danas at kaisipang aakma sa kakayahan ng manonood na makasusubaybay sa pitlag at likwad ng paglikha ng manlilikha na baka hinihibang naman ng bagong kalayaang dulot ng digital filmmaking.

Kailangan samakatuwid na pagtimbangin ang laya ng filmmaker at ang edukasyon ng mga manonood. Ang darating pang mga panahon at ang mga pelikulang lilikhain pa ay aasahan nating magpapamalas ng pagtatagpo ng laya ng filmmaker at ng pagkasanay ng mga manonood sa mga katangian ng pelikulang indie.Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni Sto.

Sapagkat nakapagpapasiya ito nang naaayon sa tamang katwiran. 4. Kilala siyang matulungin sa kanilang 4/4(13). At dahil pangulo ng Thomasian Writers Guild si Blue Moonfish, dumalang ang paglalathala ng mga mga taga-TWG sa mga pahina ng The Varsitarian (maliban sa isang makata na mula sa College of Music), bigla nang nawala ang ‘TWG’ sa pangalan ni Sea Child sa tuwing may tula itong mailalathala (may ‘TWG’ kasi na ikinakabit sa tabi ng pangalan.

Sa panahon ng imperyalismo, lalo na sa panahong ito na ang imperyalismo ay papatungo na sa ganap na pagbagsak at ang sosyalismo ay sumusulong tungo sa pandaigdigang tagumpay, gayon na lamang ang pagiging pantastiko, paurong at desperado ng isipang burges na kinakasangkapan na nito ang mistisismong pyudal upang masuhayan ang pinakabulok na.

39 Ngunit ilang laksang araw na ang tuluyang lumipas Ang bakal na makintab, kinang nito ay kumupas Sa tagal ng panahon ay wala pa ring paraan Upang makinaây mabuhay, ng mga dalubhasa, natuklasan Hanggang isang araw, sa isang takip- silim Ang Pinilakang Puno ng Danaw ay itinanim Tatlong edukado ang siyang nagwagi Sa pangarap ng kanlurang.

Sa pagtatapos nito marami akong babauning mga leksyon na aking natutunan sa loob ng klase, na aking magagamit di lang sa larangan ng asignaturang Filipino kundi pati na rin sa aking pang-araw-araw na . Kritikal na pagsusuri ng mga piling tulang hango sa talaang ginto ng mga tula sa taong batay sa pagpapahalagang pangkatauhan at sining ng pagpapahayag, - .

Edukasyon sa Pagpapahalaga: Moralidad